Sağlık Emniyet Çevre - Güvenlik (SEÇ-G) Politikamız

Atılım Mühendislik bünyesinde çalışanlar, sağlık, emniyet ve çevre konularındaki hak ve sorumluluklarının  bilincinde olmalıdır. Bu alanlarda başarılı olmak, çalışanlarımızın sağlık, emniyet ve güvenliği, işimizin başarısı açısından çok önemlidir. Kendimiz ve müşterilerimiz için yaptığımız işlerin kalitesi, maliyeti ve süresi içinde tamamlanması ne kadar önemliyse, işimizin ve çalışma ortamımızın güvenliği açısından emniyet en az o kadar önemlidir. Bu yönde gerekli her türlü eğitim zamanında alınır ve performans değerlendirmeleri yapılır. İş sağlığı ve güvenliği için gerekli araç ve gereçler her zaman yanımızda hazır bulundurulur.

İşimizi yaparken:

  • İnsanlara zarar verilmez,
  • Çevre kirletilmez,
  • Her zaman baret, tulum, antistatik ayakkabı, eldiven gibi iş sağlığı ve güvenlik malzemeleri kullanılır,  
  • Meydana gelebilecek riskler işe başlamadan incelenir ve ona göre gerekli çevre, sağlık ve güvenlik önlemleri alınır,
  • Sahadaki herkes yapılan işten haberdar edilir ve iş süresince  dikkatli olmaları sağlanır.
  • Emniyetsiz bir durum mevcut ise tüm personel işi durdurmak ve yetkiliye haber vermekle görevlidir.

SEÇ-G

Atılım Petrol Sistemeleri
Atılım Petrol Sistemleri Mühendislik Satış, Servis Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
aa-home İnönü Mah. Ulusu Cad. Haliloğlu Apt. No:85/A-B 34755 Ataşehir / İSTANBUL
aa-phone +90 216 577 33 36 pbx      aa-fax +90 216 577 33 38      aa-mail atilim@atilimpetrol.com